Yabancı Sağlık Sigortası

Siz değerli misafirlerimizin özel sağlık sigortası ürünümüz ile yanınızdayız.

Prive Yabancı Sağlık Sigortası

11 Nisan 2014'te yürürlüğe giren yasa kapsamında, yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi için İkamet İzni Sağlık Sigortası olarak da bilinen yabancılar için sağlık sigortası yaptırması gerekir.

Yabancı Sağlık Sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının (poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla), bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık giderlerini karşılar.

Söz konusu harcamalar, Sağlık Sigortası Genel Şartlarına, ürün Özel Şartlarına ve ilgili sağlık mevzuatına göre; poliçede belirtilen teminat, limit, şartlara göre karşılar.

Bu ürün, 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsar.

 • Doktor Muayene Giderleri
 • İlaç Giderleri
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Röntgen
 • İleri Tanılar
 • Tıbbi Gözlem
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Ameliyat, Ameliyatsiz Tedavi ve Yogun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Suni Uzuv
 • Tıbbi Malzeme
 • Kara Ambulansı

Teminat Limiti

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Yatarak Tedavi Teminatı giderleri limitsiz; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Yatarak Tedavi Teminatı giderleri yıllık 50.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Tüm Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında Ayakta Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %20 Sigortalı katılım payı ile; Anlaşma Olmayan Sağlık Kurumlarında ise Ayakta

Tedavi Teminatı giderleri yıllık 5.000 TL limit ve %40 Sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası Tazminatı

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Prive Sigorta’dan yaptırdığınız özel sağlık sigortası kapsamında, Prive Sigorta’nın anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına gidilebilir. Sağlık harcamalarınızı elden ödemeniz durumunda ise tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Herhangi bir durumda 0(850) 811 94 00'ı arayabilirsiniz.

Sigortalının anlaşmalı sağlık kurumuna sigortalı olduğunu belirtmesi halinde poliçede tercih edilmiş network dahilinde olan Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında gerçekleşen sağlık giderleri; poliçede belirtilen Anlaşmalı Kurum teminat limiti ve ödeme yüzdesiyle “doğrudan anlaşmalı kuruma ödeme” ile karşılanır.

Poliçede tercih edilen Network dışında gerçekleşen sağlık hizmetlerine (acil durumlar dahil) anlaşma harici kurum limiti ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Sağlık Giderlerinin Belgelendirilmesi

Sağlık giderlerinin değerlendirilmesi için talep edilmesi halinde aşağıdaki yazılı bilgi ve belgeleri Sigortacı’ya ulaştırılması gerekmektedir. Poliçe Özel Şartları, Genel Şartlar ve Yönetmeliklerde öngörülen süreler içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat değerlendirmeleri yapılır.

 • Doktor tarafından, tanı ve tedavi bilgilerini içeren “özel sağlık sigortaları formu”’nun doldurulması,
 • Başvuru ile ilgili varsa tetkik sonuçları, doktor raporları, adli vakalarda ilgili raporlar, varsa reçete, ayrıntılı işlem dökümü E-Devlet, Tedavi Bilgileri Sorgulama dökümü, E-nabız) gibi belgeler gereklidir.

Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, sigortalıyı tedavi eden doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/ veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, yönlendirdiği doktora sigortalıyı muayene ettirme hakkına sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının tanı ve tedavilerine ait sağlık giderlerini karşılar.

Yabancı uyrukluların ülkemizde ikamet edebilmesi için sağlık sigortası yaptırması gerekir.

Prive Sigorta kurumsal websitesinden, acentelerinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için 0850 811 94 00 nolu müşteri çözüm hattı aranabilir.

Sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde sigorta kapsamında Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi teminatları yer alır.